Počivale bomo, ko si nihče ne bo drznil ravnati tako, kot danes ravna Lidl

Poročilo z zbora članic sindikata Lidl

Sindikat LIDL in RO CEDRA

Članstvo sindikata Lidl se je nazadnje zbralo na julijskem pikniku v Celju. Kljub težkim razmeram in omejitvam, so se članice zbrale, poveselile in borbeno pozdravile nadaljnje aktivnosti v smeri zaprtja trgovin ob nedeljah. Sledili se dolgi meseci in stalno prestavljanje zbora članstva, v upanju, da se bodo razmere izboljšale, a naposled smo bili prisiljeni določiti dan in izpeljati zbor preko zooma. Delavke in delavci so se prisiljeni prilagodili novim izzivom in načinom komuniciranja, če želijo zgraditi močne in med seboj povezane kolektive – delavke in delavci Lidla pri spoprijemanju z novimi izzivi ne zaostajajo. Zbor se je sestal na nedeljo – na izborjeno nedeljo – na dan, ko si delavke končno lahko odpočijejo in svoj prosti čas namenijo političnemu izobraževanju in angažiranju znotraj sindikata.

Najbolj aktivne predstavnice iz 7 različnih poslovalnic so na zboru prisluhnile ugotovljenim rezultatom druge ankete, ki jo je sindikat lansiral med delavke in delavce konec novembra. Ključne ugotovitve ankete so bile povezane s kršitvami kolektivne pogodbe, ki se dogajajo po vseh poslovalnicah na dnevni bazi. Anketa je namreč pokazala, da kar 92 % delavkam potne stroške izplačujejo v višini 70 % javnega prevoza, čeprav jim javni prevoz ne omogoča pravočasnega prihoda ali odhoda iz dela. Prav tako je v Lidlu stalna praksa enostranskega odrejanja dopustov. 68 % vprašanim so poslovodje odredile dopust brez kakršnegakoli dogovora. Do kršitev pa prihaja tudi, ko vodje zaradi padca prometa, v imenu ciljne storilnosti, pošiljajo domov zaposlene in jim pisanih ur na urniku ne štejejo. Prakso je potrdilo 92 % vprašanih, ki so že bili z delavnega mesta poslani domov, čeprav se po urniku njihovo delo še ni zaključilo. Rezultati ankete pa so nas tudi opogumili za nadaljnjo borbeno delo, kajti kljub pritiskom, kolektiv postaja z vsakim srečanjem številčno močnejši, povezanejši in vse bolj pripravljeno na nove boje.

V drugem sklopu smo aktivistke in aktivisti Cedre predstavili rezultate večmesečnega so-raziskovalnega dela na terenu. Zbran material bo sindikatu koristil na treh področjih: pri sodnem procesu, pri prihajajočih kampanjah in nadaljnjem organiziranju delavk. So-raziskava, v katero je bilo vključenih 10 članic sindikata iz različnih poslovalnic in regij, je izhajala iz storilnosti, ki je v središču Lidlovega poslovnega modela.

Cilja so-raziskave sta bila dva, in sicer, ugotoviti, kako doseganje storilnosti v Lidlu vpliva na položaj delavk in poslovodij. S pomočjo intervjujev smo potrdili tezi in sicer, da si kapital podreja poslovodje prek nasprotja med pravili podjetja in ciljno storilnostjo – poslovodja lahko doseže ali eno ali drugo, nikoli pa ne obojega, zato je vedno izpostavljena potencialnim disciplinskim ukrepom (odpovedi). Prav tako kapital dosega ciljno storilnost prek zagotavljanja visoke ravni intenzivnosti dela, ob minimalnem številu delovnih ur oz. zaposlenih v poslovalnici, kar je dolgoročno nevzdržno, saj uničuje življenjski standard in zdravje delavk.

Znotraj poslovnega modela, kjer delovna sila deluje na robu svojih zmogljivosti, so napake in kršitve vsakodnevni pojav. Delavka nikoli ni dovolj dobra, nikoli ne more izpolniti standardov, saj bodisi ne spoštuje internih pravil podjetja in je zato v prekršku, bodisi ne dosega storilnosti in je nesposobna. Na tej nezmožnosti doseganja standardov temelji Lidlov sistem oblasti nad delavkami, da jih lahko žene prek vseh meja. Posledice visokega tempa, nečloveških obremenitev, ki zahtevajo kršenje minimalnih zakonskih standardov, ki veljajo v Sloveniji, vključno s pravili o varnosti in zdravju pri delu, so z vidika delavk uničujoče. Delavke tako za razmeroma nizke plače trpijo zaradi poklicnih bolezni – tudi če te niso priznane – in puščajo svoje življenje in zdravje v firmi.

Po kratki razpravi in deset minutni pavzi smo predstavili še splošno stanje moči sindikata in nujnosti njegove reprezentativnosti. Več časa pa smo namenili sprejetju akcijskega načrta, s katerim bo sindikat osmislil svoje nadaljnjo politično delovanje. V prihajajočem letu se bodo članice sindikata še aktivneje spopadle z izzivi krepitve in stabilizacija sindikata, odprave kršitev in pritiskov v Lidlu ter gradnje moči za temeljne spremembe v podjetju. S prepoznavanjem skupnih interesov s preostalim delavstvom, pa sindikat prevzema pobudo za tesnejše povezovanje in združevanje moči za izboljšanje položaja delavskega razreda onkraj obstoječih standardov.

sorodno

več v Dogodki