KRamp#2 – za bodoče boje bo ključna organizacijska moč

Kako zgraditi organizacijo? Kako aktivirati in vključiti članstvo? Kako privabiti nove člane? Kako izboriti svoje zahteve? Kako s kolektivnim duhom združiti apatične posameznike? To so le nekatera vprašanja, s katerimi smo se ukvarjali na drugi izvedbi festivala KRamp. Na njem smo preko izobraževanja ter izmenjave dobrih praks in nabora novih idej povezali delovne, mladinske in civilnodružbene organizacije. Skupaj smo izrisali možnosti, kako lahko okrepijo svojo moč in vpliv.

Krog sodelujočih se je od krstne izvedbe pred enim letom precej razširil. Poleg mladinskih in aktivističnih organizacij, ki so jih predstavljali ljubljansko študentsko društvo Iskra, mariborski aktivistični kolektiv Pizda! in Ambasada Rog, so težišče predstavljale mlade iniciative sindikalnih organizacij, Skei Mladi in Sviz mladi.si, ter predstavniki sindikatov SKEI, SPGS, SSS, S-VIR, SDOS in Pergam.

V uvodnem delu sta Andraž Mali in Boštjan Remic predstavila izhodišča in potrebo po prenovi sindikalnega gibanja s pomočjo organizacijskega pristopa, ki izpostavlja pomembnost informiranega in angažiranega članstva, sistematičnega izobraževanja sindikalnih zaupnikov, udarnih kolektivnih akcij za gradnjo borbenega duha, in medsebojne solidarnosti. Sledila je panelna razprava, ki jo je z gosti iz SKEI Mladi, ETI Izlake (SKEI), in Svobodnega sindikata vodil Gregor Kašman. Predstavili so dobre prakse sindikalnega organiziranja in prepoznali obstoječe in potencialne težave, s katerimi se organizatorji in sindikalni zaupniki pri svojem delu soočajo.

Vsebinski del smo zaključili z delavnico, kjer smo sodelovali vsi prisotni. V razpravi se je izpostavila potreba po nujnosti izobraževanja in usposabljanja, aktivnega dela in medsebojnega obveščanja, ker lahko le takšen povezan pristop razbije strah in apatijo. Vsi prisotni tudi smo prepoznali potrebi po povezovanju in gradnji razredne solidarnosti, ki lahko postavi temelje za krepitev delavske moči Uradnemu delu je sledilo neformalno druženje ob nastopu hrvaške glasbene skupine Spiridon.

V naslednjem letu načrtujemo tretjo izvedbo KRampa, na katerem se bomo znova ukvarjali s perečimi vprašanji, ki se tičejo mladih delavk in delavcev ter njihovih pravic.

image_printNatisni
Deli na Facebooku in Twitterju