Cedrini seminarji

Cikel seminarjev je namenjen analizi zgodovinskih primerov delavskega gibanja in premisleku ključnih konceptov, ki nam omogočajo razumevanje konkretnih okoliščin ter problemov, s katerimi se sindikalno gibanje sooča danes.

Posamezni seminarji temeljijo na kolektivnem (samo)izobraževalnem procesu, s katerim želimo razvijati sposobnosti kritičnega mišljenja in razvoj konceptualnega okvira za razumevanje sodobnega kapitalizma.

Namenjen je vsem, ki so ali želijo biti aktivni znotraj delavskega gibanja, predvsem pa tistim, ki skušajo razumeti razmere, v katerih dandanes poteka organiziranje, ter različne strategije, izkušnje in inovativne rešitve, ki se jih (ali so se jih) delavske organizacije poslužujejo.

Do sedaj smo izvedli štiri cikluse izobraževanj, ki so zajemali teoretično podlago za boljše razumevanje zgodovine delavskih bojev; seznanitev z njihovimi različnimi pojavnimi oblikami ter metodami in pristopi, ki so se skozi izkušnje delavskih bojev izkazali za uspešne in učinkovite; in preučitev njihovih pravnih okvirjev.
1) Uvod k vprašanjem delavskega organiziranja
 a) Rastko Močnik: Delavski razredi v sodobnem kapitalizmu
 b) Miroslav Stanojević: Sindikalne strategije v času krize
 c) Rastko Močnik: Trg delovne sile in sestava delavskega razreda
 d) Branko Bembič: Kolikšna je bojna pripravljenost socialnega partnerja?
2) Od konkretnih bojev k delavskim organizacijam
 a) Rosa Luxemburg: Množična stavka, partija in sindikati
 b) Rick Fantasia: From class consciousness to culture, action and social organization
3) ABC organiziranja
 a) Secrets of a successfull organizer (Labor Notes, 2016)
4) Osnove delovnega prava
  a) zakoni: ZDR-1, ZUTD, ZMinP, ZKolPog, ZRSIN, ZStk, ZID-1
 b) kolektivne pogodbe: Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, Kolektivna pogodba za dejavnost trgovine Slovenije
  c) sodna praksa

Letno se izvajata dva ciklusa seminarjev. Naslednji bo izveden jeseni 2018.

image_printNatisni
Deli na Facebooku in Twitterju