CEDRINO sindikalno in delavsko izobraževanje

foto: Pergam

Sindikalno gibanje je močno toliko kot je aktivno njegovo članstvo. To velja tako za moč sindikatov v pogajalskih procesih z državo in kapitalom, kot za moč delavcev in delavk na delovnih mestih. Naloge vsake napredne organizacije oziroma kolektiva, ki želi okrepiti sindikalni in delavski boj, so sledeče: organiziranje, aktiviranje, informiranje in izobraževanje delavk in delavcev.

Sindikalno organiziranje zahteva specifična organizacijska in vodstvena znanja, predvsem pa mora izobraževanje omogočiti razumevanje lastnega položaja in odnosov moči, tako na delovnem mestu kot v družbi. Za aktualno prenovo sindikalnega gibanja je tako stalna izobraževalna dejavnost, ki temelji na aktivni participaciji udeležencev, ključnega pomena. Dober zgled takšnega sistematičnega pristopa nam ponujajo v Canadian Auto Workers (CAW), kjer so plačan čas za izobraževanja postavili kot eno od svojih osnovnih sindikalnih zahtev in tudi ustanovili sindikalno akademijo. Vprašanj, kot so urejanje delovnega časa, spremljanje tehnoloških in organizacijskih sprememb na delovnih mestih, ni mogoče razreševati brez informiranih delavk in delavcev samih. Še posebej, če želimo vzpodbujatii proaktivno delavsko vlogo in vplivati na nadaljnji razvoj družbe.

Raziskovalno delo na področju industrijskih odnosov, delavskega in sindikalnega organiziranja

Ključno za razvoj sindikalnega izobraževanja je sistematično raziskovalno delo na področju industrijskih odnosov, sindikalnih strategij ter predvsem odnosov in sprememb na samih delovnih mestih. To področje je pri nas bolj ali manj zapostavljeno in razen redkih posameznikov ni institucije, ki bi kontinuirano in sistematično izvajala takšne raziskave.

Izobraževanje kot pogoj za prenovo sindikalnega in delavskega gibanja

Kvalitetno, sistematično izobraževanje, podprto s poglobljenimi raziskavami, bi omogočalo tako sindikatom in zaupnikom, kot navsezadnje samim delavcem in delavkam, boljše razumevanje družbenih odnosov, v katere so vpeti, in večjo samozavest za kolektivno organiziranje. Prav aktivna participacija v sindikalnem izobraževanju omogoča ponovno vzpostavljanje solidarnostnih povezav in izmenjavo izkušenj med delavci in delavkami različnih podjetij in panog, med javnim in zasebnim sektorjem, kar je pogoj za prenovo delavskega boja.

image_printNatisni
Deli na Facebooku in Twitterju