Projekti

CEDRINO sindikalno in delavsko izobraževanje

24. 03. 2017

Sindikalno gibanje je močno toliko kot je aktivno njegovo članstvo. To velja tako za moč sindikatov v pogajalskih procesih z državo in kapitalom, kot za moč delavcev in delavk na delovnih mestih. Naloge vsake napredne […]

Članki

Slovenski sindikati skozi tranzicijo

23. 03. 2017

Sindikati kot prostovoljne civilnodružbene interesne organizacije tudi v sodobnem kapitalizmu, ki je pri nas utemeljen na pospešeni prekarizaciji ter vse večji gospodarski odvisnosti od držav kapitalističnega centra, igrajo pomembno vlogo. Njihova moč in načini njihovega […]

Projekti

Cedrini seminarji

10. 03. 2017

Cikel seminarjev je namenjen analizi zgodovinskih primerov delavskega gibanja in premisleku ključnih konceptov, ki nam omogočajo razumevanje konkretnih okoliščin ter problemov, s katerimi se sindikalno gibanje sooča danes. Posamezni seminarji temeljijo na kolektivnem (samo)izobraževalnem procesu, […]

Predstavitev

Center za družbeno raziskovanje – CEDRA.

10. 03. 2017

Center za družbeno raziskovanje je neodvisen raziskovalni kolektiv,  ki deluje na področju raziskovanja, izobraževanja in aktivnega sodelovanja v razvoju ter napredovanju sindikalnega in delavskega gibanja. V tem okviru opravljamo raziskovalno-teoretsko in organizacijsko-aktivistično delo z delavci, […]